Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 55/2021 od 29.06.2021.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2021)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2021)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2021)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex