Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 53/2021 od 25.06.2021.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA KULTURNE USTANOVE "GALERIJA ’73" ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KULTURNE USTANOVE "GALERIJA ’73" ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE SAOBRAĆAJNICE SA INFRASTRUKTUROM U KORIDORU PLANIRANOG PUTA I REDA BR. 22 (IBARSKA MAGISTRALA) ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex