Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 52/2021 od 24.06.2021.)


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA IZDAVAČKOG SAVETA "ZEMUNSKIH NOVINA" I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA DODELU PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICICI U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • ODLUKA O NAČINU FINANSIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORKI JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORKI JP "PIJACE I ZELENILO" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex