Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 51 od 10.07.2017.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU "FONDA MALE MILICE RAKIĆ IZ BATAJNICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O PRAVU NA NOVOGODIŠNJU NOVČANU ČESTITKU MAJCI PRVOROĐENE DEVOJČICE I PRVOROĐENOG DEČAKA ROĐENIH 1. JANUARA ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU "VLADA DIVLJAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PREDLOGE I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I LOKALNU SAMOUPRAVU I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE PRIVATNOG PREDUZETNIŠTVA, POLJOPRIVREDU, STOČARSTVO, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex