Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 49 od 21.06.2018.)


  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)
  • PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH MONTAŽNIH OBJEKATA (KIOSCI) NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)
  • PLAN POSTAVLJANJA TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex