Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 49 od 04.07.2017.)


  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT HUMANITARNE FONDACIJE "SNAGA ŽIVOTA" ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OSNIVANJU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex