Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 48 od 20.06.2018.)


  • DRUGA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2018)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2018)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2018)
  • REŠENJE O DRUGOJ IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2018)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex