Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 48 od 03.07.2017.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SOPOT ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU KULTURNO-SOCIJALNIH PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI ZA PENZIONERE IZ BUDŽETA GO ČUKARICA U 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ODLUKA O USTANOVLJENJU NAGRADE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA "MATIJA BAN" I ZAHVALNICE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STALNIH MANIFESTACIJA U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA I SPORTA OD ZNAČAJA ZA GO ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM (KONSOLIDOVANOM) RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SOPOT ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU RASELJAVANJA LICA - VLASNIKA STAMBENIH OBJEKATA KOJI SU OŠTEĆENI ILI SRUŠENI DEJSTVOM KLIZIŠTA NA LOKACIJI UMKA - DUBOKO ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE KULTURNE USTANOVE "GALERIJA ‘73" ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNICE NADZORNOG ODBORA KULTURNE USTANOVE "GALERIJA ‘73" ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNICE NADZORNOG ODBORA KULTURNE USTANOVE "GALERIJA ‘73" ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KULTURNE USTANOVE "GALERIJA 73" ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)
 • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA O UVOĐENJU INTERVENTNE MERE ZA ZAŠTITU NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA U OPŠTINI OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex