Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 47 od 15.06.2018.)


  • ODLUKA O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 47/2018)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 47/2018)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 47/2018)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ZAŠTITNIKU GRAĐANA U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 47/2018)
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 47/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 47/2018)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 47/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex