Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 46 od 17.06.2019.)


  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2019)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2019)
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA" U LIKVIDACIJI, ZA PERIOD OD 1. JANAURA 2018 DO 31. DECEMBRA 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2019)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VELIKOG MOKROG LUGA I MALOG MOKROG LUGA KAO POSEBNO NASELJENA MESTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA U SMISLU ČLANA 2. STAV 3. ODLUKE O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O CENAMA USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA I POSTAVLJANJU REKLAMA I IZDAVANJA REKLAMNOG PROSTORA U JAVNOM PREDUZEĆU SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" BEOGRAD ZA 2019. GODINU SA OČEKIVANIM OSTVARENJEM PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2019)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA OPŠTINSKE PRAVOBRANITELJKE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU OPŠTINSKE PRAVOBRANITELJKE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex