Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 46 od 15.06.2018.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2018)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2018)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICE I ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2018)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE I ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2018)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex