Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 45/2022 od 19.04.2022.)


 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2022. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22 ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22 ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • OBAVEŠTENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)
 • OBAVEŠTENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex