Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 44 od 13.06.2019.)


  • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA IZ 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA" ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBROVNI "KOLUBARA" ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVI REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex