Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 43 od 07.06.2019.)


  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2019)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2019)
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU UDRUŽENJA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STARI GRAD - BEOGRAD ZA JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2019)
  • ODLUK O IZMENI ODLUKE O NAČINU FINANSIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA I FINANSIRANJU DODATNIH PRAVA KORISNIKA IZ SREDSTAVA BUDŽETA ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2019)
  • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2019)
  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex