Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 41 od 04.06.2019.)


  • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 41/2019)
  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 41/2019)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 41/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex