Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 40 od 03.06.2019.)


  • ODLUKA O IZMENAMA DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2019)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2019)
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2019)
  • ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2019)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA U UPRAVNOM ODBORU KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2019)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2019)
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA U UPRAVNOM ODBORU KULTURNOG CENTRA "ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2019)
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex