Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 4/2021 od 05.02.2021.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA U 2021. GODINI KOJI SU NA GRADSKIM (OKRUŽNIM), REPUBLIČKIM, REGIONALNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA OSVOJILI NAGRADE ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2021)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽAJA I VREDNOSTI FINANSIJSKE POMOĆI ZA DECU I PORODICU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2021)
  • ODLUKA O VRSTI, OBIMU I KRITERIJUMIMA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex