Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 38 od 28.05.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • ODLUKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • REŠENJE O FORMIRANJU MOBILNOG TIMA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex