Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 37 od 22.05.2018.)


  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2018)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex