Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 36 od 24.05.2019.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA PERIOD OD 1. JANUAR 2018. DO 31. DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE PROGAR ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE, IZMENE NAZIVA ILI DAVANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASEOKA I DRUGIH NASELJENIH MESTA U GRADSKOJ OPŠTINI SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex