Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 34/2022 od 17.03.2022.)


  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2022)
  • ODLUKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOST NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA O REBALANSU PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2022)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex