Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 34/2021 od 21.05.2021.)


 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • IZMENE KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU AKCIJE UKLJUČIVANJA GRAĐANA U BUDŽETSKI PROCES I PRIPREME GRAĐANSKOG BUDŽETA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ETIČKI KODEKS PONAŠANJA FUNKCIONERA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA PERIOD 1. JANUARA DO 31. AVGUSTA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE (KANCELARIJA ZA MLADE) SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA I SOCIJALNU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG IZMENA I DOPUNA PROGRAMA RADA UK "PAROBROD" ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA UK "PAROBROD" ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ISPRAVKA ODLUKE O CENAMA ZA PARKIRANJE NA OPŠTIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O CENAMA ZA PARKIRANJE NA POSEBNIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex