Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 34 od 16.05.2019.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex