Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 34 od 03.05.2018.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP " VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE NAZIVA ULICA I TRGOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex