Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 33/2022 od 17.03.2022.)


  • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2022)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SOPOT ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex