Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 32 od 27.04.2018.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • OBAVEŠTENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI SPORTA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA GASIFIKACIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA - PODRUČJE SA LEVE STRANE REKE DUNAV I IZBORU STRATEŠKOG PARTNERA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-REKREATIVNO POSLOVNOG CENTRA "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI SREDSTAVA NA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE - IZMENA FINANSIJSKOG PLANA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex