Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 31 od 13.04.2018.)


  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BLAŽ, ŽUPANIJA ALBA, RUMUNIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2018)
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LIMASOL, REPUBLIKA KIPAR ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2018)
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LINC, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2018)
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA OBNINSK, KALUŠKA OBLAST, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2018)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2018)
  • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex