Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 3/2023 od 14.02.2023.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENOVNIKU OSNOVNIH KOMUNALNIH USLUGA - ISPORUKA VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJE ISKORIŠĆENIH VODA (KANALIZACIJA) I IZNOŠENJE SMEĆA KOJE PRUŽA JPKP "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2023)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O CENAMA OSTALIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex