Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 27 od 23.03.2018.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SUBVENCIJAMA CENA KOMUNALNIH USLUGA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA KULTURE "RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex