Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 26/2022 od 28.02.2022.)


  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 26/2022)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 26/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex