Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 25/2022 od 28.02.2022.)


  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 25/2022)
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 25/2022)
  • ODLUKA O PROCENI VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA OSNIVAČA U JKP "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 25/2022)
  • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 25/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex