Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 24 od 24.04.2019.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA O IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OSNIVANJU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex