Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 22 od 08.04.2019.)


 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE "ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • ODLUKA O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA, "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA U LIKVIDACIJI" ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA ZAPOSLENIH JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex