Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 23/2021 od 01.04.2021.)


  • REŠENJE O RAZREŠENJU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA "OBRENOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2021)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2021)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2021)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2021)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2021)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ČETVRTOJ IZMENI ODLUKE O ZONIRANJU I UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR KOJIM UPRAVLJA JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex