Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 20/2021 od 25.03.2021.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • ODLUKA O TREĆOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • ODLUKA O SEDMOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA I ČLANOVA ORGANA I RADNIH TELA SKUPŠTINE I DRUGIH ORGANA GRADSKE OPŠTINE I PLATAMA I NAKNADAMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA ZA DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI I POTVRĐIVANJU VAŽENJA AKATA IZ NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC KOJE JE DONELO VEĆE GRADSKE OPŠTINE ZA VREME VANREDNOG STANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • REŠENJE O IZBORU TRI ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex