Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 20 od 28.03.2019.)


 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I IMENOVANJU POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE, ZAMENIKA PREDSEDNIKA/ PREDSEDNICE, ČLANOVA/ČLANICA I ZAMENIKA/ZAMENICA ČLANOVA/ČLANICA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "VLADA DIVLJAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJAO OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA OPŠTINSKOG FONDA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex