Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 2/2023 od 01.02.2023.)


 • ODLUKA O VRSTI, OBIMU I KRITERIJUMIMA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA U 2023. GODINI KOJI SU NA GRADSKIM (OKRUŽNIM), REPUBLIČKIM, REGIONALNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA OSVOJILI NAGRADE ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽAJA I VREDNOSTI FINANSIJSKE POMOĆI ZA DECU I PORODICU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "PAROBROD" ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "PAROBROD" ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • ODLUKA O SEDMOJ IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ČIJI JE KORISNIK GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC, A KOJIM UPRAVLJA JP "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex