Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 19/2021 od 25.03.2021.)


 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O KORIŠĆENJU POSLOVNOG PROSTORA KOJIM UPRAVLJA GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O POKRETANJU PROCESA IZRADE PLANA RAZVOJA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO 2021-2030. ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O POKRETANJU PROCESA IZRADE LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO 2021-2030. ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex