Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 19 od 20.03.2019.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICI U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA" ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNICE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNICE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENICE PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex