Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 18/2021 od 24.03.2021.)


  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2021)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2021)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2021)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA O REBALANSU PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2021)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex