Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 157/2020 od 30.12.2020.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORAUSTANOVEKULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 157/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex