Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 148/2020 od 25.12.2020.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU REŠENJA KOJE JE DONELO VEĆE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC IZMEĐU DVE SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA USTANOVE "DOMA KULTURE RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE "DOM KULTURE RIPANJ " ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA "HUMANITARNE FONDACIJE - SRCEM ZA VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "HUMANITARNE FONDACIJE - SRCEM ZA VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI REŠENJA O IZBORU KOMISIJE ZA URBANIZAM I KOMUNALNO-STAMBENE DELATNOSTI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)
 • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE U REŠENJU O IZBORU KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 148/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex