Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 147/2020 od 24.12.2020.)


 • DEKLARACIJA O ULOZI FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U GRADSKOJ OPŠTINI SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU RADA HUMANITARNE FONDACIJE "SNAGA ŽIVOTA" ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA JAVNOM PREDUZEĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN JAVNOM PREDUZEĆU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ČETVRTU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 147/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex