Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 143/2020 od 24.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 143/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex