Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 14/2022 od 11.02.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA KOJI SU NA GRADSKIM (OKRUŽNIM), REPUBLIČKIM, REGIONALNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA OSVOJILI NAGRADE ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽAJA I VREDNOSTI FINANSIJSKE POMOĆI ZA DECU I PORODICU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA U 2022. GODINI KOJI SU NA GRADSKIM (OKRUŽNIM), REPUBLIČKIM, REGIONALNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA OSVOJILI NAGRADE ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O VRSTI, OBIMU I KRITERIJUMIMA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI SPORTA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PRAVU NA NOVOGODIŠNJU NOVČANU ČESTITKU MAJCI PRVOROĐENE DEVOJČICE I PRVOROĐENOG DEČAKA ROĐENIH 1. JANUARA ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • POSLOVNIK IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAGRADAMA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O TREĆOJ PROMENI STATUTA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC" LAZAREVAC, SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2022. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2022. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA,PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex