Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 14 od 06.02.2018.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2018)
  • ODLUKA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA "FONDACIJE ZA MLADE TALENTE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO" ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2018)
  • ODLUKA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "FONDACIJE ZA MLADE TALENTE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO" ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU "FONDACIJE ZA MLADE TALENTE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO" ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2018)
  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex