Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 134 od 31.12.2018.)


  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "DR VOJISLAV VUČKOVIĆ", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SOPOT ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA O IZMENI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC O CENOVNIKU OSNOVNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)
  • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA O UVOĐENJU INTERVENTNE MERE ZA ZAŠTITU NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA U OPŠTINI OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex