Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 133 od 28.12.2018.)


 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA NACIONALNIH MANJINA U GRADSKOJ OPŠTINI LAZAREVAC ZA PERIOD OD 2019. DO 2022. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAGRADAMA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC IZ 2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA IZ 2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA "PRVOG PRIGRADSKOG POZORIŠTA LAZAREVAC" LAZAREVAC ZA 2019. GODINU, SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2019. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC, SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA MANDATNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 133/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex