Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 132 od 28.12.2018.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DRŽANJU KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • ODLUKA O PRODUŽENJU MANDATA ZAŠTITNICE GRAĐANA/ GRAĐANKI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA/ PREDSEDNICE, ZAMENIKA PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE, ČLANOVA/ČLANICA I ZAMENIKA/ZAMENICA ČLANOVA/ČLANICA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 132/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex