Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 131 od 28.12.2018.)


 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA OSNOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • ODLUKA O PREDLOGU DOPUNE PROGRAMA UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE (KANCELARIJA ZA MLADE) ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU V. D. PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Beograda", br. 131/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex